Jam

Kalender

Calendar Widget by CalendarLabs

Pengunjung
DAFTAR SARANA dan PRASARANA

SD YOS SUDARSO

TAHUN PELAJARAN 2019-2020

A. SARANA

NO. NAMA RUANG KET. LOKASI FOTO
01 Ruang Kelas 1 A Lt. 1
02 Ruang Kelas 1 B Lt. 1
03 Ruang Kelas 1 C Lt. 1
04 Ruang Kelas 2 A Lt. 2
05 Ruang Kelas 2 B Lt. 2
06 Ruang Kelas 2 C Lt. 2
07 Ruang Kelas 3 A Lt. 2
08 Ruang Kelas 3 B Lt. 2
09 Ruang Kelas 3 C Lt. 3
10 Ruang Kelas 4 A Lt. 3
11 Ruang Kelas 4 B Lt. 3
12 Ruang Kelas 4 C Lt. 3
13 Ruang Kelas 5 A Lt. 3
14 Ruang Kelas 5 B Lt. 3
15 Ruang Kelas 5 C Lt. 3
16 Ruang Kelas 6 A Lt. 3
17 Ruang Kelas 6 B Lt. 3
18 Ruang Kelas 6 C Lt. 3
19 Ruang Perpustakaan Lt. 1
20 Ruang Guru Lt. 2
21 Ruang Kepala Sekolah Lt. 2
22 Ruang Penata Usaha Lt. 2
23 Ruang BK Lt. 2
24 Ruang Gudang Lt. 2
25 Ruang UKS Lt. 2
26 Ruang Lab. Komputer Lt. 3
27 Ruang Audio Visual Lt. 3
28 Ruang Pramuka Lt. 3
29 Ruang Ibadah Lt. 3
30 Ruang Akreditasi/Ruang Musik Lt. 3
31 Aula Lt. 3
32 Dapur Lt. 2
33 Kamar Mandi/Toliet Pa Pi Lt. 1, 2 dan 3

 

B. PRASARANA

  • Lapangan Upacara
  • Lapangan Basket
  • Lapangan Olahraga
  • Kantin
  • Tempat Parkir
  • AC
  • Infokus
  • Audio Class
  • Buku Pelajaran
Foto Kegiatan Sekolah

Video Kegiatan Sekolah
whatsapp
whatsapp